לוח הדרושים בתחום הלמידה בארגונים, הפיתוח הארגוני וניהול הידע