שרה רבינוביץ

תחומים

  • הדרכה פרונטלית
  • הטמעה
  • הנחיית קבוצות וסדנאות
  • ניהול
  • ניהול ידע
  • ניהול תוכן
  • ריכוז הדרכה